XIV konferencja

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce

Program XIV Ogólnopolskiej Konferencji
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

 

Dzień I, Czwartek, 23 listopada 2017r

 

9.30 - 11.00 Sesja I


Otwarcie konferencji i adres do uczestników

Krzysztof Wojdyga, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Healthy Buildings Europe 2017 - podsumowanie 
Marzenna Dudzińska, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

Metody oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizm z uwzględnieniem wymiany gazowej
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii 


CO2 - nowe dane dotyczące emisji od ludzi, wpływu na zdrowie oraz zastosowanie do pomiaru wydatku powietrza wentylacyjnego
Paweł Wargocki, International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark 

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja II

Znaczenie czynników wewnątrz mieszkaniowych w epidemiologii chorób alergicznych i astmy
Artur Walkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Ameby z rodzaju Acanthamoeba jako czynnik chorobotwórczy w środowisku wewnętrznym
Edyta Hendiger, Marcin Padzik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Biologii Medycznej

Projekt InAirQ Planowanie Działań dla Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza - identyfikacja czynników modyfikujących środowisko szkolne w krajach Europy Środkowej
Anna Kozajda, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Źródła  energii   w budynku a zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego i zdrowie ludzi – problem globalny
Irena Kosińska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Mikroorganizmy i ich metabolity zagrażające zdrowiu pracowników na stanowiskach pracy
Anita Jachowicz, Justyna Szulc, Katarzyna Majchrzycka, Małgorzata Okrasa, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermantacji i Mikrobiologii

 

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.30 - 15.00 Sesja III  (Sesja współorganizowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych)

Dylemat plus/minus - regulacja klimatu i energooszczędność w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, w Sukiennicach
Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Od szacowania zagrożeń do podejmowania decyzji. Rola środowiska przechowywania archiwaliów i innych obiektów zabytkowych w profilaktyce konserwatorskiej
Anna Czajka, Archiwum Główne Akt Dawnych


Warunki mikroklimatyczne przechowywania zbiorów w archiwum
Anna Charkowska, Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Kontrola mikrobiologiczna pomieszczeń instytucji kultury na przykładzie Biblioteki Narodowej - dlaczego warto ją wykonywać 
Bogdan Filip Zerek, Biblioteka Narodowa

 

Dzień II, Piątek, 24 listopada 2017r

 

  9.30 - 11.00 Sesja IV

Uwzględnienie produktów koagulacji cząstek w obliczeniach stężenia powierzchniowego submikronowych pyłów zawieszonych (PM1)
Dorota Bełkowska-Wołoczko, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Czujnikowy system pomiarowy z wielopunktowym pobieraniem próbek w badaniach jakości powietrza wewnętrznego
Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wpływ pracy fotokatalitycznego oczyszczacza powietrza na jakość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniu czytelni studenckiej
Amelia Staszowska, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

Praktyczne wykorzystanie „Wytycznych projektowania ... dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Analiza parametrów mikroklimatu sal operacyjnych przed oraz po modernizacji bloku operacyjnego
Andrzej Różycki, Agata Sobierajska, "SAR-PW Sp. z o.o." Sp.k.

Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych
Radosław Lenarski, "SAR-PW Sp. z o.o." Sp.k.

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja V (Sesja współorganizowana przez projekt FLORABO)

Zmiana paradygmatu w projektowaniu przestrzeni pracy. Podejście holistyczne w sposobie aranżacji biur
Bogusław Parzyszek, Workplace Solutions Sp. z o.o.

Wpływ roślin ozdobnych na jakość środowiska wnętrz – stan badań światowych i wynikające z nich wyzwania
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Roślinność w biurach przyszłości – w poszukiwaniu aranżacji optymalnych
Halina Kamińska, FLORABO

Urządzenia do monitoringu powietrza pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych
Tomasz Sikora, Wojskowy Instytut Chemi i Radiometrii

Wykrywanie lotnych związków organicznych za pomocą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów
Mirosław Maziejuk, Wojskowy Instytut Chemi i Radiometrii

Badanie ankietowe opinii uczestników sesji na temat wpływu roślin na jakość środowiska wnętrz
Katarzyna Gajewska, Workplace Solutions Sp. z o.o.

 

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.30 - 15.00 Sesja VI

Wykorzystanie światła naturalnego do poprawy jakości powietrza wewnętrznego poprzez intensyfikację procesu fotosyntezy roślin
Dariusz Heim, Dominika Knera, Jerzy Sowa, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Nowoczesne budynki biurowe – wnioski z badania zużycia energii
Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Element komfortu i jakości powietrza w narzędziach informacji użytkownika budynku. Przykład implementacji w kontekście certyfikacji WELL
Jan Cieśla, NBuro Happold Polska Sp. z o.o.

Ocena wieloletniej zmienności fizycznej i mikrobiologicznej jakości powietrza w budynku pasywnym
Michał Michałkiewicz, Małgorzata Basińska, Maja Chybicka , Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Poprawa jakości środowiska wnętrz przy jednoczesnej modernizacji budynku do standardu nZEB – przykładowa koncepcja
Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa, Urszula Koźmińska, Joanna Rucińska, Jerzy Kwiatkowski, Piotr Narowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

15.00 - 15.15 Podsumowanie konferencji