XV konferencja

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce

Program XV konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

Dzień I - środa, 27 listopada 2019r.

9.30 - 11.00

Sesja I - Sesja inauguracyjna

Otwarcie konferencji i adres do uczestników
dr hab. inż. Andrzej Kulig prof. uczelni, Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej

Marzenna Dudzińska, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska
Czy domy z materiałów naturalnych to "zdrowe" budynki?

Paweł Wargocki, International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark
TAIL nowy wskaźnik jakości klimatu wewnętrznego w budynkach termomodernizowanych

Andrzej Kulig, Mirosław Szyłak-Szydłowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych. Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Olfaktometryczne oceny oddziaływania zapachowego obiektów technologicznych

11.00 - 11.30

Przerwa na kawę

11.30 - 13.00

Sesja II - Wpływ smogu - konsekwencje zdrowotne

Artur Badyda, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych. Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Smog w Polsce – Identyfikacja zagrożeń i  perspektywy zmian cz.1

Joanna Domagała-Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Rak płuca

Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych. Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Budynek jako czynnik modyfikujący ekspozycję na smog

Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska
Możliwość okresowego zwiększania skuteczności filtracji w instalacjach wentylacji mechanicznej dzięki zastosowaniu autonomicznych modułów filtracyjnych

Piotr Dąbrowicki (1), Artur Badyda (2), (1) Wojskowy Instytut Medyczny, (2) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych. Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Smog w Polsce – Identyfikacja zagrożeń i  perspektywy zmian cz.2

13.00 - 13.30

Przerwa, lunch kanapkowy

13.30 - 15.00

Sesja III - Mikrobiologia powietrza wnętrz

Bogumiła Szponar, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
Powietrze wewnętrzne vs.  "osobista chmura bakterii": rola exposomu w chorobach płuc i skóry

Małgorzata Okrasa (1), Justyna Szulc (2), Katarzyna Majchrzycka (1), Beata Gutarowska (2), (1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Zakład Ochron Osobistych,  (2) Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Rozwój mikroorganizmów w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego

Agnieszka Tabernacka, Adam Muszyński, Monika Załęska-Radziwiłł, Katarzyna Affek, Nina Doskocz, Ewa Miaśkiewicz-Pęska, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych. Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Nie tylko redukcja odorów - zastosowanie biofiltra zespolonego do ograniczenia emisji mikroorganizmów

Tomasz Sikora, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
Możliwości zastosowania przenośnego detektora bakterii i grzybów "DBiG" w budynkach SBS

Magdalena Dyda, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych
Zanieczyszczenie powietrza w instytucjach muzealnych i archiwalnych w Polsce

 

Dzień II - czwartek, 28 listopada 2019r.

9.30 - 11.00

Sesja IV - Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych

Anna Kozajda, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, Łodź
Jakość powietrza wewnętrznego w szkołach w Łodzi - wyniki realizacji projektu InAirQ

Małgorzata Basińska, Michał Michałkiewicz, Katarzyna Ratajczak, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wprowadzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu i jej wpływ na fizyczną jakość powietrza

Małgorzata Basińska, Michał Michałkiewicz, Katarzyna Ratajczak, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wprowadzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu i jej wpływ na mikrobiologiczną jakość powietrza

Amelia Staszowska, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska
Poziomy metali w kurzu z pomieszczeń  przedszkoli  i punktów przedszkolnych z  terenu województwa lubelskiego

Henrika Peltola(1), Piotr Bartkiewicz(2), (1) Business Finland, (2) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Indoor Air Quality Ecosystem - Pilot Project in Poland

11.00 - 11.30

Przerwa na kawę

11.30 - 13.00

Sesja V - Biofilia a jakość środowiska wnętrz

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Członek Zarządu Głównego SARP, Kierownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju
Architektura zrównoważonego rozwoju

Halina Kamińska, FLORABO
Biofilia – moda, świadomość, wiedza

Zuzanna Skrzyniarz, FLORABO
Zieleń we wnętrzach - od wizji do projektu

Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Wykorzystanie roślin ozdobnych do kształtowania jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych

Emilia Sobańska, BBGK Architekci
(w trakcie precyzowania tytułu)

13.00 - 13.30

Przerwa, lunch kanapkowy

13.30 - 15.00

Sesja VI - Architektura wrażliwa na środowisko

Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
Ekonomia cyrkularna. Warsztat projektanta

Aleksander Szybilski, Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.
W jakim kierunku zmierza przestrzeń biurowa

Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
IAQ w systemach oceny środowiskowej budynków

Maciej Mijakowski, Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Komfort cieplny w budynkach historycznych – idea, parametry, problemy

Dominka Knera, Dariusz Heim, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Charakterystyka odbitego promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię pionową w środowisku miejskim

15.00 - 15.15

Podsumowanie konferencji