XVI konferencja

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce

Program XVI konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

Dzień I - czwartek, 2 grudnia 2021r.

9.25 - 9.30

Jerzy Sowa
Powitanie uczestników

9.30 - 10.10

Lidia Morawska
Queensland University of Technology, Faculty of Science, School of Earth & Atmospheric Sciences

Zmiana paradygmatu walki z infekcjami dróg oddechowych w pomieszczeniach

- pytania i dyskusja

10.10 - 10.50

Paweł Grzesiowski
Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) ds. walki z COVID-19

Walka z pandemią COVID-19: epidemiologia, zarządzanie ryzykiem, komunikacja społeczna

- pytania i dyskusja

10.50 - 11.30

Joanna Domagała-Kulawik
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

COVID-19 - aspekty kliniczne

- pytania i dyskusja

11.30 - 12.10

Andrzej Różycki
ENGIE SAR Sp. z o.o.

Służby techniczne w budynkach użyteczności publicznej – 1,5 roku doświadczeń walki z COVID-19

- pytania i dyskusja

12.10 - 12.50

Jerzy Sowa
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Modelowanie migracji bardzo drobnych cząstek w budynkach – nowe wyzwania związane z COVID-19 i ekspozycją na PM2.5

- pytania i dyskusja

Dzień II - piątek, 3 grudnia 2021r.

9.25 - 9.30

Jerzy Sowa
Powitanie uczestników

9.30 - 10.10

Paweł Wargocki
International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark

Co wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o wentylacji

- pytania i dyskusja

10.10 - 10.50

Marzenna Dudzińska1, Amelia Staszowska2
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

1 COST - INDAIRPOLLNET (Indoor Air Pollution Network)
2 Oczyszczacze powietrza – fakty i mity

- pytania i dyskusja

10.50 - 11.30

Mateusz Kozicki
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Identyfikacja uciążliwości zapachowej przy pomocy portu olfaktometrycznego (TD-GC/MS-O) na tle badań przeprowadzanych w Instytucie Techniki Budowlanej

- pytania i dyskusja

11.30 - 12.10

Małgorzata Basińska, Michał Michałkiewicz, Katarzyna Ratajczak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Doświadczenia z badań jakości powietrza prowadzonych w placówkach oświatowo-wychowawczych miasta Poznania

- pytania i dyskusja

12.10 - 12.50

Dorota Jarosińska
WHO European Centre for Environment and Health,
WHO Regional Office for Europe

Nowe światowe wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza

- pytania i dyskusja