X Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

3 – 4 grudnia 2009 r. Warszawa


 

Program X Ogólnopolskiej Konferencji
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"
Budynki użyteczności publicznej – środowisko wewnętrzne, energia, komfort

 


Dzień I, Czwartek, 3 grudnia 2009r

 

10.00 - 10.30 Otwarcie Konferencji


prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
dr inż. Jerzy Sowa


10.30 - 12.00 Sesja I

IAQ, Policy, and Healthy Buildings in the USA
Christopher Patkowski, Environmental Protection Agency, USA

Wyzwania zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem pandemii grypy A/H1N1
Paulina Miśkiewicz, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

Astma - epidemiologia
Anna Doboszyńska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu 

Choroby śródmiąższowe płuc - wpływ czynników zewnątrzpochodnych
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pneumonologii 

 

12.00 - 12.30 Przerwa na kawę

 

12.30 - 14.00 Sesja II 

Normatywy higieniczne dla szkodliwych czynników mikrobiologicznych w ochronie powietrza wewnętrznego

Rafał Górny, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Zakład Szkodliwości Biologicznych

Charakterystyka grzybów wyizolowanych z powietrza i sprzętu w siłowni
Ewa Mędrela-Kuder, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Higieny i Wychowania Zdrowotnego

Mikroby i biotoksyny, czyli co czyha na małych i dużych użytkowników przestrzeni publicznej
Bogumiła Szponar, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław oraz Lund University, Dept. Laboratory Medicine, Szwecja 

Dezynfekcja powietrza metodą zamgławiania oraz UV z zastosowaniem przepływowych lamp UV
Beata Gutarowska, Anna Koziróg, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

14.00 - 14.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

14.30 - 16.00 Sesja III 

Wpływ warunków klimatu wewnętrznego w klasach szkolnych na postępy w nauce
Paweł Wargocki, Technical University of Denmark - DTU, International Centre for Indoor Environment and Energy, Dania

Możliwości poprawy środowiska wewnętrznego w budynku przedszkola – analiza zastosowania higroregulowanych nawiewników powietrza
Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Pyły zawieszone w powietrzu wewnętrznym, a zdrowie ludzi – metodologia badań ekspozycyjnych
Aneta Wierzbicka, Lund University, Department of Civil Engineering, Lund, Szwecja

Badania mikroklimatu w wybranych muzeach na Górnym Śląsku
Monika Blaszczok, Joanna Ferdyn-Grygierek, Jan Kaczmarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

Dzień II, Piątek, 4 grudnia 2009r

 

  9.30 - 11.00 Sesja IV

Uproszczona metoda oceny środowiskowej budynków
Aleksander Panek, Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Atria in public buildings – climate, daylighting, energy
Øyvind Aschehough, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Norwegia

Bringing retrofit Innovation to Application in Public Buildings (BRITA in PuBs)
Karin Buvik, SINTEF Norway

Daylighting preferences of visually impared and normally seeing people
Barbara Matusiak, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Norwegia

 

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja V

Analiza zmienności zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie aglomeracji miejskich w Polsce

Katarzyna Juda-Rezler, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wybrane aspekty oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców Warszawy 
Artur Badyda, Andrzej Kraszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wpływ adsorpcji zanieczyszczeń gazowych na jakość powietrza wewnętrznego
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wykorzystanie energii odnawialnej w nowoczesnych budynkach użyteczności publicznej
Marian Rubik, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.30 - 15.00 Sesja VI 

Problemy komfortu cieplnego i oświetleniowego w silnie przeszklonych strefach biurowych
Dariusz Heim, Hanna Jędrzejuk, Eliza Szczepańska, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Komfort cieplny użytkowników pomieszczeń biurowych przy zastosowaniu wentylacji indywidualnej
Anna Bogdan, Marta Chludzińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wpływ lokalnego nawiewu powietrza na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego w warunkach podwyższonej wilgotności względnej
Mariusz Skwarczyński, Arsen K. Melikov, Jan Kaczmarczyk, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Technical University of Denmark - DTU, International Centre for Indoor Environment and Energy, Dania

Badanie rozdziału powietrza i komfortu cieplnego w pokoju biurowym przy zastosowaniu prototypowych nawiewników tekstylnych
Michał Pomianowski, Katarzyna Trampczyńska, Peter V. Nielsen, Rasmus L. Jensen, Aalborg University, Dania

15.00 - 15.30 Podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy konferencji
dr inż. Jerzy Sowa

dr inż. Maciej Mijakowski

 


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 14 grudnia, 2009.