XI Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

1-2 grudnia 2011 r. Warszawa


Program XI Ogólnopolskiej Konferencji
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

 


Dzień I, Czwartek, 1 grudnia 2011r

 

9.30 - 11.00 Sesja I


Otwarcie konferencji
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada


Niekorzystny wpływ na zdrowie środowiskowych czynników ryzyka związanych z mieszkalnictwem
Paulina Miśkiewicz, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

Problemy jakości powietrza wewnętrznego – priorytety światowe, europejskie i krajowe 
Jerzy Sowa, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska 

Drugorzędne czynniki ryzyka raka płuca
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumologii i Alergologii 


Narażenie na dym tytoniowy i dysfunkcje odporności
Barbara Majkowska - Wojciechowska, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 


11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja II 

Wybrane aspekty pomiaru jakości powietrza czujnikami gazów

Andrzej Szczurek, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Gazodynamika budynków mieszkalnych
Antoni Kukuczka, Zakład Ekspertyz i Usług Technicznych, Katowice

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych budynkach
Michał Michałkiewicz, Małgorzata Basińska, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska 

Zależność pomiędzy zadowoleniem z miejsca pracy a zadowoleniem z parametrów charakteryzujących klimat wewnętrzny i budynek
Monika Frontczak1,2, Paweł Wargocki1, Stefano Schiavon2 , John Goins2, Edward Arens2, Hui Zhang2, 1 International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, 2 Center for the Built Environment, University of California Berkeley

 

                      Czystość środowiska szpitalnego w propozycji normy europejskiej
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa


13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.30 - 15.00 Sesja III 

Lotne związki organiczne w wyrobach budowlanych i ich wpływ na środowisko budynków
Adam Niesłochowski, Instytut Techniki Budowlanej


Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z powierzchni drewna uszlachetnionego olejami
Magdalena Czajka, Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, Instytut Technologii Drewna w Poznaniiu

Ocena emisji formaldehydu z wyrobów budowlanych - badanie techniką GM-MS w połączeniu z systemem purge & trap
Małgorzata Nowacka, Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Wydzielanie się substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych do powietrza wewnętrznego w świetle rozporządzenia zastępującego dyrektywę 89/106/EWG
Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej 

Modelowanie wymiany ciepła między człowiekiem i otoczeniem a indywidualne cechy ludzi
Anna Bogdan, Pracownia Obciążeń Termicznych, CIOP-PIB, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Dzień II, Piątek, 2 grudnia 2011r

 

  9.30 - 11.00 Sesja IV

Możliwości i ograniczenia badawcze impaktora „Air Ideal” (bioMerieux)
Ewa Brągoszewska, Józef S. Pastuszka, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Ochrony Powietrza

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza w muzeach, archiwach i bibliotekach
Gutarowska B., Skóra J., Rembisz D., Zduniak K., Śnioszek A., Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Ekologiczna metoda dezynfekcji zbiorów muzealnych i archiwalnych oraz pomieszczeń do eksponowania i magazynowania zbiorów dziedzictwa narodowego
Iwona Pannenko1, Marcin Draniak2, 1Archiwum Główne Akt Dawnych, 2Muzeum Narodowe w Warszawie

Konserwatorskie problemy ochrony zbiorów specjalnych w regulowanym środowisku klimatu BUW
Włodzimierz Daszewski, Alicja Kuberka, Marzena Chyrczakowska, Szymon Jaraczewski, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów


Biologiczna metoda usuwania odorów z powietrza wewnętrznego na fermach kurzych
Katarzyna Durka, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii


11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja V

Metoda optymalizacji wyboru rozwiązań technologicznych dla budynków zrównoważonych
Aleksander Panek, Politechnika Warszawska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Jakość powietrza wewnętrznego, a optymalizacja efektywności energetycznej systemu wentylacji 
Tomasz Goreczny, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Metoda oceny efektywności systemów wentylacji budynków mieszkalnych
Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Możliwość poprawienia odczuwanej jakości powietrza wewnętrznego przez oczyszczacz powietrza
Adam Targowski, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.30 - 15.00 Sesja VI 

Metodyka określenia parametrów jakościowych powierza wewnętrznego wg BREEAM
Elżbieta D. Ryńska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska 

„Czynnik ludzki” w projektowaniu elementów jakości środowiska wewnętrznego, zależnych od rozwiązań architektonicznych ścian zewnętrznych
Joanna Tymkiewicz, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze

Wybrane problemy oświetlenia w krajowej architekturze
Zbigniew Turlej, Instytut Elektrotechniki, Zakład Technik i Systemów Oświetlenia


Wykorzystanie światła słonecznego w celu podniesienia sprawności działania inteligentnego biurowca zrównoważonego
Dariusz Masły, Politechnika Śląska, Wydział Architektury


Wskaźniki komfortu cieplno-oświetleniowego w pomieszczeniach obudowanych podwójną fasadą transparentną
Dariusz Heim, Marcin Janicki, Eliza Szczepańska, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


15.00 - 15.15 Podsumowanie konferencji


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 09 grudnia, 2011.