XII Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

21-22 listopada 2013 r. Warszawa


Program XII Ogólnopolskiej Konferencji
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

 


Dzień I, Czwartek, 21 listopada 2013r

 

9.30 - 11.00 Sesja I


Otwarcie konferencji
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga


Rola ISIAQ w promowaniu badań naukowych, które prowadzą do tworzenia klimatu wewnętrznego sprzyjającego zdrowiu, komfortowi i korzystnym warunkom pracy
Paweł Wargocki, President of International Society of Indoor Air Quality and Climate - ISIAQ

Zawilgocenie i zagrzybienie mieszkań jako istotny problem dla zdrowia użytkowników - wyniki badań w aglomeracji wielkomiejskiej 
Irena Szadkowska-Stańczyk, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 

Sarkoidoza, czy zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem ryzyka?
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pneumonologii 


Wpływ czynników zewnątrz i wewnątrz domowych na rozwój chorób alergicznych
Barbara Piekarska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 


11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja II 

Wytyczne do stworzenia zaleceń wentylacji budynków w oparciu o wymagania zdrowotne ich użytkowników

Paweł Wargocki, International Centre for Indoor Environment and Energy, DTU Civil Engineering, Technical University of Denmark

Charakteryzowanie jakości powietrza wewnętrznego na podstawie wzorców wyodrębnionych metodami statystycznymi
Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Ocena narażenia na bioaerozol żywy i całkowity przy zastosowaniu wolumetrycznych metod pomiaru
Rafał Górny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Zakład Szkodliwości Biologicznych 

Wyniki monitoringu parametrów powietrza wewnętrznego w wybranych budynkach użyteczności publicznej
Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska


Wpływ oddychania i odzieży na kształtowanie się strumieni konwekcyjnych nad człowiekiem
Barbara Koelblen1, Anna Bogdan1,2, Marta Chludzińska1, 1Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 

13.00 - 13.45 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.45 - 15.15 Sesja III 

Wymagania czystości powietrza dla sal operacyjnych
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska


Ocena merytoryczności obowiązujących w Polsce kontrowersyjnych regulacji w zakresie czystości powietrza w salach operacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces recyrkulacji powietrza
Andrzej Różycki, SAR PW Sp z o.o.

Czystość powietrza sal operacyjnych: instalacje z filtrami HEPA - wymagania odbiorcze , metody weryfikacji, doświadczenia z praktyki
Zbigniew Wirski, EUFILTER SC

Ocena ryzyka przenoszenia infekcji drogą kropelkową pomiędzy pacjentami w gabinecie lekarskim
Piotr Grzybowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

Poprawa jakości elementów środowiska wewnętrznego poprzez wdrożenie projektowania zintegrowanego
Aleksander Panek, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Dzień II, Piątek, 22 listopada 2013r

 

  9.30 - 11.00 Sesja IV

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego 
Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Komfort cieplny w pomieszczeniach obudowanych fasadą dwupowłokową i pozbawionych systemu aktywnego chłodzenia
Dariusz Heim, Dominika Knera, Anna Machniewicz, Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Środowiska

Badania środowiska termicznego obiektów pasywnych
Jerzy Żurawski1, Anna Dudzińska2, 1Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Komfort wizualny w pomieszczeniach z fasadą przeszkloną o wybranych przepuszczalnościach promieniowania widzialnego
Eliza Szczepańska-Rosiak, Dariusz Heim, Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Środowiska


Zanieczyszczenie powietrza związane z produkcją materiałów budowlanych i wsparcie procesu projektowania komponentów budynku w celu jego mitygacji
Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej


11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja V

Mikroklimat w trakcie lotów pasażerskich samolotami Embraer 175
Anna Szypiorek, Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Kabina pojazdu samochodowego jako środowisko życia człowieka 
Anna Janicka, Maciej Zawiślak, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Zanieczyszczenia chemiczne w środkach transportu publicznego i prywatnego
Marzenna R. Dudzińska, Sławomira Dumała, Amelia Staszowska, Politechnika Lubelska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Mikroklimat pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych do dużego wysiłku fizycznego
Zuzanna Babicz, Ewa Żołnierska, Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska


Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej
Mariusz Adamski, Justyna Siergiejuk, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

13.00 - 13.45 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.45 - 15.15 Sesja VI 

Ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany klimatyczne i cywilizacyjne zanieczyszczenie powietrza – wpływ na występowanie i zaostrzanie chorób układu oddechowego
Bogumiła Szponar, PAN Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza na stanowiskach pracy i metody ich usuwania
Justyna Skóra, Katarzyna Pietrzak, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Mikroflora powietrza w budynku biurowym energooszczędnym
Irena Kosińska, Joanna Bulwarska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Ekologii

Zagrożenia mikrobiologiczne występujące w powietrzu na stanowiskach pracy u osób narażonych na kontakt z aerozolem wodnymy
Maciej Szczotko, Adam Krogulski, Bożena Krogulska, Renata Matuszewska, Marta Bartosik, Radosław Giziński, Dorota Maziarka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny


15.15 - 15.30 Podsumowanie konferencji

 


Transformacja rynku ku niemal zerowemu zużyciu energii poprzez powszechne stosowanie zintegrowanego projektowania

Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design

 

 


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 25 listopada, 2013.