XIII Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

26-27 listopada 2015 r. Warszawa


Program XIII Ogólnopolskiej Konferencji
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"


Dzień I, Czwartek, 26 listopada 2015r

 

9.30 - 11.00 Sesja I


Otwarcie konferencji
 


Wspomnienie o prof. Teresie Jędrzejewskiej - Ścibak
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Jakość powietrza z perspektywy Światowej Organizacji Zdrowia 
Paulina Miśkiewicz, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce 

Metody badania wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii 


Czy CO2 jest zanieczyszczeniem czy wskaźnikeim jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach?
Paweł Wargocki, International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark 


11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja II 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne powietrza  w środowiskach o wysokim stężeniu pyłu organicznego

Katarzyna Matusiak, Justyna Skóra, Adriana Nowak, Katarzyna Majchrzycka, Małgorzata Okrasa, Michael Sulyok, Piotr Wojewódzki, Anna Ligocka, Janusz Herman, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermantacji i Mikrobiologii

Czystość mikrobiologiczna powietrza w wybranych obiektach użyteczności publicznej i środkach komunikacji miejskiej w Warszawie
Radosław Giziński, Adam Krogulski, Maciej Szczotko, Zakład Higieny Środowiska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

Zagrożenie mikrobiologiczne w budynkach mieszkalnych na podstawie domów w miejscowości Konstancin - Jeziorna
Bogusław Andres, Aleksandra Wójcik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

Pył i kurz domowy jako dozymetr pasywny w ocenie jakości powietrza wewnętrznego
Amelia Staszowska, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska


Dynamika różnorodności mikrobiologicznej w obiektach służby zdrowia - biologiczne i abiotyczne czynniki środowiskowe
Bogumiła Szponar, Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

 

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.30 - 15.00 Sesja III 


Problemy jakości powietrza w salach operacyjnych
Andrzej Różycki, Rzeczoznawca PIIB oraz PZiTS, Członek KT 51 PKN

Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska


"Wytyczne projektowania..." jako praktyczne narzędzie dla inwestora, projektanta, inspektora nadzoru oraz pracowników jednostek służby zdrowia
Radosław Lenarski, SAR PW Sp. z o.o. - S.K.

System automatyki jako narzędzie dla zapewnienia mierników funkcjonalności instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Paweł Wróbel, SAR PW Sp. z o.o. - S.K.


Dyskusja na temat stanu regulacji prawnych dotyczących jakości środowiska w obiektach służby zdrowia w Polsce


Dzień II, Piątek, 27 listopada 2015r

 

  9.30 - 11.00 Sesja IV

Rozwiązania techniczne w zakresie jakości środowiska wewnętrznego budynku zeroemisyjnego na przykładzie PowerHouse w Norwegii 
Andrzej Wiszniewski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych
Halina Deptuła, Anna Goljan, Adam Niesłochowski, Instytut Techniki Budowlanej

Czujniki półprzewodnikowe jako źródło informacji o jakości powietrza wewnętrznego
Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Problemy identyfikacji warunków rozdziału powietrza
Jacek Hendiger, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

                      Jakość powietrza w pomieszczeniach z nawiewnikami okiennymi
Anna Bulińska, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki


11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 - 13.00 Sesja V (Jakość powietrza w budynkach szkolnych - workshop  projektu  RenewSchool)

Wpływ jakości powietrza w klasach na postępy w nauce
Paweł Wargocki, International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark

Analiza stężenia CO2 w budynkach edukacyjnych - wstępne wyniki projektu RenewSchool
Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza - analiza przypadku
Małgorzata Basińska, Radosław Górzeński, Michał Michałkiewicz, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska

Możliwości zastosowania lokalnej wentylacji mechanicznej w obiektach szkolnych
Dariusz Heim, Dominika Knera, Małgorzata Szymkowiak, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Analiza wpływu rozwiązań pasywnych na mikroklimat w budynku szkoły - studium przypadku
Joanna Rucińska, Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

 

13.30 - 15.00 Sesja VI 

Uogólniona metoda potencjałów węzłowych w analizach energetycznych budynków
Piotr Narowski,
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wybrane aspekty oceny wykorzystania światła dziennego w pomieszczeniu biurowym
Artut Borowczyński, Dariusz Heim, Eliza Szczepańska-Rosiak, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Symulacja przegrzewania hali przemysłowej bez chłodzenia - studium przypadku
Marek Amrozy1, Olaf Dybiński2, 1Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 2Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych


Numeryczne modelowanie rozdziału powietrza w hali basenowej wsparte eksperymentalnie
Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Grzegorz Burdam, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki


Modelowanie reakcji chemicznych pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza w pomieszczeniach
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska15.00 - 15.15 Podsumowanie konferencjiZapraszamy do odwiedzenia strony projektu RenewSchool http://www.renew-school.eu

 


RenewSchool logo

RENEWSCHOOL Sustainable school building renovation promoting timber prefabrication, indoor environment quality and active use of renewables

EU logo


 


 


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 30 listopada, 2015.