IX Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

22 – 23 listopada 2007 r. Warszawa


[powrót do IX konferencji], [program], [informacje dla autorów]


Książka podsumowująca dorobek IX konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce:

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '2007

Redaktorzy: dr inż. Jerzy Sowa, dr inż. Maciej Mijakowski

ISBN: 978-83-901146-9-9, 280 strony.

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej, 2008

Wydawca: Wydział inżynierii Środowiska 
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez:
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej 

 

Spis referatów:

 1. Piotr Bartkiewicz, Symulacje zużycia energii w budynkach biurowych; nadzieje i rozczarowania

 2. Anna Bogdan, Mikroklimat w pomieszczeniach biurowych w świetle przepisów i norm – stan obecny i przyszłość

 3. Kazimierz Brudzewski, Mobilny nos elektroniczny do badań terenowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

 4. Anna Charkowska, Problemy jakości powietrza w szpitalach

 5. Monika Chociaj, Analiza probabilistyczna jakości powietrza wewnętrznego

 6. Joanna Domagała-Kulawik, Choroba obturacyjna płuc u osób niepalących - wpływ zanieczyszczenia środowiska

 7. Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, Magdalena Czajka, Przemysław Gaca, Badanie wpływu rodzaju lakieru i gatunku drewna na emisję lotnych związków organicznych z powierzchni lakierowanych

 8. Monika Frontczak, Paweł Wargocki, Analiza zużycia energii na potrzeby wentylacji i klimatyzacji dzięki zastosowaniu materiałów budowlanych i wyposażenia o niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza

 9. Andrzej Gajewski, Współpraca wentylatora kuchennego z kanałem grawitacyjnym w mieszkaniu

 10. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Pomiary stężenia dwutlenku węgla w salonie 
  gier

 11. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Dorota Anna Krawczyk, Skuteczność pracy instalacji wentylacyjnej w małej drukarni

 12. Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Anna Kozajda, Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na wybranych stanowiskach pracy

 13. Dariusz Heim, Ocena komfortu wizualnego w pomieszczeniach przy pomocy symulacyjnych technik obliczeniowych

 14. Martyna Kuske, Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na zdrowie – przykłady z działalności lokalnego belgijskiego laboratorium

 15. Jerzy Kwiatkowski, Monika Wołoszyn, Jean-Jacques Roux, Wpływ buforowania wilgoci przez materiały na ryzyko rozwoju pleśni na powierzchni przegród wewnętrznych

 16. Barbara Matusiak, Inteligentne oświetlenie?

 17. Ewa Mędrela-Kuder, Znaczenie wentylacji w rozprzestrzenianiu zarodników grzybów w powietrzu sali ćwiczeń

 18. Ewa Miaśkiewicz-Pęska, Mikroorganizmy w osadach występujących w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych

 19. Maciej Mijakowski, Rzeczywiste parametry psychrometryczne powietrza wewnętrznego

 20. Paulina Miśkiewicz, Zdrowie i środowisko

 21. Aleksander D. Panek, Jerzy Sowa, Jakość środowiska wewnętrznego w zintegrowanych ocenach obiektów budowlanych

 22. Andreas Perzyński, BSL Laboratory – Biosafety

 23. Krzysztof Przewoźniak, Jakub Gumkowski i Witold Zatoński, Bierne palenie w Polsce – skala zjawiska, skutki zdrowotne i działania zapobiegawcze

 24. Jerzy Sowa, Certyfikacja jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej – utopia czy konieczność

 25. Amelia Staszowska, Marzenna R. Dudzińska, Jacek Czerwiński, Polibromowane etery difenylowe (pbde) w pomieszczeniach na stały i czasowy pobyt ludzi – źródła, poziomy, przemiany

 26. Michał Strzeszewski, Obliczanie mocy cieplnej wymaganej do ogrzania powietrza wentylacyjnego wg normy PN–EN 12831

 27. Bożena Zabiegała, Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego

 28. Krzysztof Zykubek, Bioaerozole grzybowe w magazynach archiwalnych – zagrożenie dla ludzi i zasobu

 29. Mirosław Żukowski, Ocena ryzyka wystąpienia przeciągu w pomieszczeniu mieszkalnym


 

[powrót do IX konferencji], [program], [informacje dla autorów]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 23 lutego, 2009.