III Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

7 grudnia  1995 rok


[powrót do III konferencji], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III], [sesja IV],
[wystawcy], [zdjęcia]

Dorobek konferencji podsumowują dwie publikacje


 1. PRACA ZBIOROWA "Jakość powietrza w pomieszczeniach, Polskie problemy na przełomie 1995/1996"

Edytorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa.

ISBN: 83-901146-1-5, 155 stron.

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 1996

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Publikacja dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Spis referatów:

 1. ANNA CHARKOWSKA, Czystość pyłowa i mikrobiologiczna powietrza w szpitalach
 2. RAFAŁ L. GÓRNY, JÓZEF S. PASTUSZKA, ALEKSANDER JĘDRZEJCZAK, Aerozol pyłowy i metale ciężkie w powietrzu pomieszczeń na Górnym Śląsk
 3. RAFAŁ L. GÓRNY, ALEKSANDER JĘDRZEJCZAK, Oszacowanie poziomu ołowiu i kadmu w zębach mlecznych dzieci dodatkowo narażonych w mieszkaniach na dym tytoniowy
 4. TERESA JĘDRZEJEWSKA - ŚCIBAK, Rola wymiany powietrza w kreowaniu jakości powietrza wewnątrz budynków
 5. BOŻENA KOZDROŃ-ZABIEGAŁA, JACEK NAMIEŚNIK, Wykorzystanie dozymetrów pasywnych typu permeacyjnego w kontroli jakości powietrza wewnętrznego
 6. ELŻBIETA LEGĘĆ, Ocena jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń sposoby i możliwości badani czynników chemicznych kształtujących mikroklimat wnętrz
 7. JOLANTA ŁUBKOWSKA, JERZY KOWALEWSKI, Centralna baza danych "HIGMAT" w służbie ochrony powietrza wewnętrznego w budynkach przed zanieczyszczeniami chemicznymi
 8. JERZY MAKOWIECKI, Znaczenie wentylacji dla jakości powietrza w pomieszczeniach
 9. ZBIGNIEW MALINOWSKI, Problemy jakości powietrza wewnętrznego na tle przepisów i norm jakościowych
 10. MARIAN B. NANTKA, Wentylacja budynków mieszkalnych a zagrożenie użytkownikówproduktami spalania gazu
 11. MARIAN B. NANTKA, MAŁGORZATA KRÓL, Wpływ wiatru na przepływy i jakość powietrza wewnętrznego
 12. ADAM NIESŁOCHOWSKI, Badania emisji chemicznej z wyrobów budowlanych w warunkach laboratoryjnych
 13. JERZY SOWA, Metodyka oceny zagrożeń związanych z obecnością zanieczyszczeń powietrza w budynkach w ujęciu teorii ryzyka
 14. JERZY SOWA, Symulacja procesu migracji zanieczyszczeń powietrza w budynkach
 15. PAWEŁ SOWIŃSKI, Metodyka oceny jakości powietrza w pomieszczeniach wewnętrznych w oparciu o poziom stężenia dwutlenku węgla
 16. ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI, Uwagi zgłaszane w trakcie dyskusji podczas III konferencji"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"
 17. LESZEK TARGOWSKI, Problemy zagrożeń zdrowia produktami spalania gazu ziemnego w budownictwie mieszkaniowym wielokondygnacyjnym

 


 1. ANNA CHARKOWSKA "Czystość powietrza w pomieszczeniach szpitalnych - wymagania i kontrola"

ISBN: 83-901146-2-3, 105 stron.

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 1996

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Publikacja dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

[powrót do III konferencji], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III], [sesja IV],
[wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.