III Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

7 grudnia  1995 rok


[wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III], [sesja IV],
[publikacje], [wystawcy], [zdjęcia]

 

III Konferencja "PROBLEMY JAKOŚCI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO W POLSCE" odbyła się 7 grudnia 1995 r. w Politechnice Warszawskiej. Organizatorzy Konferencji z ogromnym zadowoleniem obserwują docieranie informacji o konferencji do coraz szerszych kręgów specjalistów. W ostatniej edycji konferencji wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób reprezentujących bardzo szerokie spektrum instytucji związanych swą działalnością z jakością powietrza w pomieszczeniach. Obecni byli przedstawiciele urzędów administracji państwowej, naukowcy z najbardziej aktywnych w tej dziedzinie ośrodków, pracownicy laboratoriów anlitycznych, lekarze i administratorzy obiektów służby zdrowia, projektanci instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, producenci i dystrybutorzy specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Organizatorzy Konferencji: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak i dr inż. Jerzy Sowa podzielili czas przeznaczony na dyskusję metytoryczną na cztery sesje, proponując skoncentrowanie się w dyskusji na następujących tematach:

Dyskusja w każdej sesji poprzedzona była referatami wprowadzającymi przygotowanymi przez zaproszonych autorów.

Konferencja pozwoliła na zaprezentowanie istniejących problemów i szukanie wspólnych rozwiązań, a także wymianę poglądów pomiędzy pracownikami nauki, a praktykami, pomiędzy osobami stanowiącymi przepisy, a ich wykonawcami. Spotkanie to wykazało, iż niewiele problemów sygnalizowanych już na poprzednich spotkaniach znalazło rozwiązanie w życiu codziennym. Właśnie dlatego zdaniem uczestników połączenie grona specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki zainteresowanych jakością powietrza wewnętrznego jest niezbędne i uzasadnione, a spotkania takie jak to niezwykle pożyteczne.

Przekazane do organizatorów referaty, wystąpienia i komunikaty zostaną wydane w postaci publikacji

Konferencji towarzyszyła wystawa firm prezentujących m. in. urządzenia do pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykorzystywane przy pomiarach jakości powietrza w pomieszczeniach.

Widząc potrzebę pogłębiania kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi problematyką jakości powietrza we wnętrzach organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie za dwa lata.

 Organizatorzy

Teresa Jędrzejewska-Ścibak, Jerzy Sowa

[wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III], [sesja IV],
[publikacje], [wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.