VII Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem

BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy

20 – 21 listopada 2003 r. Warszawa


[powrót do VII konferencji], [list prezydenta ISIAQ], [list ministra Bryxa], [program], [materiały prasowe], [informacje dla autorów], [zdjęcia - dzień I], [zdjęcia - dzień II]


Książka podsumowująca dorobek VII konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce:

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '2003

Redaktorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa

ISBN: 83-901146-7-4, 414 stron.

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 2004

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Wydanie publikacji było możliwe dzięki pomocy ze strony Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej oraz tradycyjnemu wsparciu procesu wydawniczego przez Departament Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury

 

Spis referatów:

 1. Piotr Bartkiewicz, iAQ, informacja, informatyka

 2. Beata Bober, Irena Trzepierczyńska, Zastosowanie modeli matematycznych
  w ocenie jakości powietrza wewnętrznego - nowe problemy i zadania

 3. Marek Bryx, Potrzeba wdrożenia Narodowego Programu Zrównoważonego
  Rozwoju w Budownictwie Mieszkaniowym

 4. Małgorzata Cieślak, Hubert Schmidt, Rola włókienniczych materiałów
  wyposażenia wnętrz w kształtowaniu jakości powietrza pomieszczeń

 5. Marek Dohojda, Wpływ stężenia aktywności radonu na jakość powietrza wewnętrznego

 6. Aleksandra Dziewanowska - Pudliszak, Przemysław Gaca, Jakość powietrza wewnętrznego a wymagania unii europejskiej w zakresie higieniczności mebli

 7. Katarzyna Gładyszewska - Fiedoruk, Andrzej Gajewski, Badania profili
  prędkości w przewodach foliowych równomiernej wydajności

 8. Zygmunt J. Grabarczyk, Elementy elektroklimatu pomieszczeń nieprzemysłowych

 9. Beata Gutarowska, Ewelina Banasik, Zanieczyszczenie powietrza grzybami strzępkowymi w różnych zakładach przemysłowych

 10. Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Zofia Żakowska, Marta Wiszniewska, Cezary Pałczyński, Ocena stopnia skażenia grzybami strzępkowymi środowisk mieszkalnych w Łodzi - badania wstępne

 11. Zbigniew Hałat, Badania pilotażowe nad chorobami alergicznymi układu oddechowego "ŚWIDNICA 2003" - aspekty higieny powietrza mieszkań

 12. Dariusz Heim, Budownictwo ekologiczne - projektowanie kompleksowe z wykorzystaniem technik komputerowych

 13. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, Jakość powietrza wewnętrznego - oczekiwania a rzeczywistość

 14. Maria Łebkowska, Rola mikroorganizmów w niszczeniu materiałów
  użytkowych

 15. Jolanta Łubkowska, Znakowanie ekologiczne wyrobów budowlanych w świetle wiążących aktów prawnych

 16. Barbara Matusiak, Wpływ światła dziennego na zdrowie, samopoczucie i komfort wizualny

 17. Ewa Medyńska, Kształcenie higienistów pracy w USA

 18. Stanisław Mierzwiński, Wentylacja hybrydowa w budownictwie
  zrównoważonym

 19. Stanisław Mierzwiński, Krystyna Knapek, Technologia przepływów
  powietrza wentylacji pomieszczeń

 20. Maciej Mijakowski, Wilgotność powietrza w mieszkaniach; znaczenie,
  wartości, procesy

 21. Lidia Morawska, Jak poprawić jakość powietrza wewnętrznego poprzez
  odpowiednie planowanie rozwoju miasta?

 22. Jacek Namieśnik, Analityka i monitoring środowiska. Wyzwania i problemy

 23. Aleksander Panek, Dorota Kowalska, Przykład zastosowania metody
  E-Audyt do oceny oddziaływania budynku na środowisko

 24. Piotr Rapiejko, Aerobiologia medyczna

 25. Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Marek Modrzyński, Dariusz Jurkiewicz,
  Alergeny pyłku roślin wewnątrz pomieszczeń

 26. Eugeniusz Rylewski, Aspekty zdrowotne wentylacji

 27. Barbara Rymsza, Skale oceny zanieczyszczenia powietrza grzybami
  pleśniowymi

 28. Urszula Samolińska - Zawisza, Kto jest winny czyli o największej epidemii
  XX i XXI wieku - alergii

 29. Jerzy Sowa, Systemy wentylacji ze zmiennym strumieniem powietrza sterowane poziomem stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu

 30. Michał Strzeszewski, Określanie zapotrzebowania na ciepło do wentylacji
  w przypadku stosowania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego,
  bez nagrzewnic powietrza

 31. Bogumiła Szponar, Grzyby, bakterie, endotoksyny – ocena analityczna
  i kształtowanie bioklimatu wnętrza

 32. Monika Wołoszyn, Gilles Rusaouën, Model matematyczny dla analizy
  wentylacji sterowanej wilgotnością powietrza

 33. Bożena Zabiegała, Jacek Namieśnik, Lotne związki organiczne jako wskaźnik
  jakości powietrza wewnętrznego

 34. Bernard Zawada, Wybrane problemy układów sterowania w kształtowaniu
  jakości powietrza wewnętrznego

 35. Bronisław Zyska, Mikologia środowiska budynków mieszkalnych i gmachów użyteczności publicznej oraz pomieszczeń wybranych gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem taksonomii grzybów

 

[powrót do VII konferencji], [list prezydenta ISIAQ], [list ministra Bryxa], [program], [materiały prasowe], [informacje dla autorów], [zdjęcia - dzień I], [zdjęcia - dzień II]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 01 lipca, 2004.