VIII Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem

Człowiek, środowisko wewnętrzne, architektura

24 – 25 listopada 2005 r. Warszawa


[powrót do VIII konferencji], [otwarcie], [adres prof. S. Murakami], 
[program], [informacje dla autorów], [zdjęcia - dzień I], [zdjęcia - dzień II]


Książka podsumowująca dorobek VIII konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce:

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '2005

Redaktorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa

ISBN: 978-83-901146-8-2, 252 stron.

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 2006

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Wydanie publikacji było możliwe dzięki pomocy ze strony Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej oraz Departamentu Rozwoju Rynku Budowlanego Ministerstwa Budownictwa

 

Spis referatów:

 1. Piotr Bartkiewicz, Informacja o architekturze, środowisku w budynku i człowieku 
  w jednym pliku - wizja czy utopia?

 2. Joanna Domagała-Kulawik, Wpływ biernego palenia papierosów na układ 
  oddechowy

 3. Rafał L. Górny, Submikronowe cząstki grzybów i bakterii – nowe zagrożenie środowiska wnętrz

 4. Beata Gutarowska, Ocena jakości mikrobiologicznej powietrza na wybranych stanowiskach pracy

 5. Beata Gutarowska, Pleśnie w środowisku budynków a zdrowie człowieka

 6. Beata Gutarowska, Anna Smok, Badania skuteczności wykrywania grzybów strzępkowych w powietrzu

 7. Dariusz Heim, Wymagana a rzeczywista temperatura w strefach budynku o różnych masach termicznych

 8. Jan Kaczmarczyk, Wpływ osobistej wentylacji na odczucia ludzi

 9. Anna Kaczmarska, Witold Mikulski, Danuta Augustyńska, Hałas w pomieszczeniach biurowych-wyniki pomiarów i doświadczenia praktyczne

 10. Dariusz Masły, Jakość środowiska wewnętrznego w architekturze na przykładzie nowoczesnego środowiska pracy biurowej

 11. Maciej Mijakowski, Wilgotność powietrza w relacjach człowiek, środowisko wewnętrzne, architektura

 12. Beata Miklaszewka, Jan Grajewski, Magdalena Twarużek, Dorota Kieć, Mikrobiologiczne skażenie środowiska na przykładzie lokalnego browaru

 13. Paulina Miśkiewicz, Jakość powietrza wewnętrznego – perspektywa światowej organizacji zdrowia

 14. Adam Muszyński, Agnieszka Czerwińska, Ilona Chruślińska, Ocena jakości powietrza wewnętrznego pod względem mikrobiologicznym w pomieszczeniach dydaktycznych wydziału Inżynierii Środowiska PW

 15. Aleksander Panek, Marek Amrozy, Dobrowolne, samodzielne deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych

 16. Iwona Pannenko, Marcin Draniak, Monitoring i analiza środowiska muzealnego

 17. Elżbieta D. Ryńska, Przestrzeń architektoniczna jako jeden z elementów kształtowania standardu środowiska wewnętrznego

 18. Jerzy Sowa, Ocena wpływu wybranych procesów heterogenicznych na bilans dwutlenku węgla w pomieszczeniu

 19. Michał Strzeszewski, Izolacja przewodów centralnego ogrzewania prowadzonych w podłodze w kontekście jakości powietrza wewnętrznego

 20. Bogumiła Szponar, Lennart Larsson, Dym tytoniowy (ETS) - główne źródło endotoksyn w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i biurowych

 21. Joanna Tymkiewicz, Wpływ bryły i elewacji na kształtowanie środowiska wewnętrznego budynku

 22. Beata Winczaszek, Próbniki pasywne w ocenie jakości powietrza wewnętrznego

 23. Monika Woloszyn, Raluca Hohota, Lone Mortensen-Hedegaard, Jean-Jacques Roux, On the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) to model airborne moisture in rooms


 

[powrót do VIII konferencji], [otwarcie], [adres prof. S. Murakami], 
[program], [informacje dla autorów], [zdjęcia - dzień I], [zdjęcia - dzień II]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 06 lutego, 2008.