Program XV Konferencji

Na stronie http://iaq.is.pw.edu.pl/program zamieściliśmy roboczą wersję programu XV Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”.

Staraliśmy się zachować spójność sesji tematycznych, ale ze względu na interdyscyplinarność tematyki nie było to proste zadanie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian. Ostateczny program nie powinien się jednak w znaczący sposób różnić od zamieszczonej wersji roboczej.

Istnieje jeszcze możliwość zarejestrowania swojego uczestnictwa (http://iaq.is.pw.edu.pl/zgloszenia)