XVI konferencja Problemy jakości powietrza wewnętrznego

XVI Ogólnopolska Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” odbędzie się prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia 2021r.

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jakością środowiska wewnętrznego, a w szczególności jakości powietrza w pomieszczeniach. Mamy nadzieję, że ta tematyka będzie przedstawiona nie tylko z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych (inżynieria środowiska, fizyka budynków, medycyna, chemia, biologia, ergonomia), ale także przy wykorzystaniu różnych metod badawczych (pomiary laboratoryjne, badania in situ, badania ankietowe, modelowanie matematyczne i fizykalne).