V Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- tematy przewodnie
Problemy jakości powietrza u progu XXI wieku, Świat a Polska
Termomodernizacja a jakość powietrza w budynkach

15 - 16 listopada 1999 rok


[powrót do V konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[wystawcy], [zdjęcia]

Dorobek naukowy V Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"
zawiera publikacja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99"


Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99

Redaktorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa.

ISBN: 83-901146-4-X, 324 stron.

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 2000

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Publikacja dotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Spis referatów:

 1. Anna Charkowska, Klimatyzacja sal operacyjnych w szpitalach
 2. Anna Charkowska, Zanieczyszczenia instalacji klimatyzacyjnych i ich usuwanie
 3. Nina Dawidowicz, Wielkie przedsięwzięcie na rzecz środowiska w pomieszczeniach w Szwecji w 1999 roku
 4. Wojciech Dzieniszewki, Leszek Faryniak, Stany ruchu powietrza pomieszczeń w procesach naturalnej infiltracji przez obudowę o jednorodnej przepuszczalności
 5. Maciej Gliński, Skuteczność odsysania pyłów przez urządzenia wentylacji miejscowej wywiewnej
 6. Zygmunt Grabarczyk, Wpływ uszczelnienia okien na środowisko aerojonów lekkich w pomieszczeniach nieprzemysłowych
 7. Jerzy Grzybowski, Użytkowanie obiektów budowlanych
 8. Piotr Gutkowski, Dym tytoniowy w pomieszczeniach mieszkalnych a nadreaktywność dróg oddechowych u dzieci we wczesnym okresie życia
 9. Barbara Janińska, Termomodernizacja a zagrożenie mikologiczne budynków mieszkalnych
 10. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, Uregulowania prawne i normatywne w dziedzinie realizacji pożądanych warunków środowiska wewnętrznego pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
 11. Krzysztof Kasperkiewicz, Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
 12. Halina Koczyk, Bronisława Antoniewicz, Wpływ termomodernizacji na bilans cieplny budownictwa mieszkalnego w zależności od wieku zasobów
 13. Jolanta Łubkowska, Jerzy Kowalewski, Formaldehyd jako główny czynnik chemicznego zagrożenia środowiska chemicznego
 14. Ewa Mędrela-Kuder, Sezonowe wahania w występowaniu grzybów w powietrzu sal dydaktycznych oraz w powietrzu otwartej przestrzenie
 15. Stanisław Mierzwiński, Jakość powietrza termomodernizowanych budynków w świetle badań międzynarodowej agencji energii
 16. Maciej Mijakowski, Analiza wyników badań doświadczalnych nawiewnika higroregulowanego
 17. Marian Nantka, Wybrane problemy wentylacji budynków mieszkalnych z uwagi na jakość powierza wewnętrznego
 18. Marian Nantka, Elżbieta Miśniakiewicz, Jakość powietrza wewnętrznego a zużycie energii
 19. Jan Norwisz, Janusz Mikołajewski, Spór o audyt z dostawcą ciepła
 20. Józef S. Pastuszka, Jan E. Zejda, Agnieszka Wlazło, Danuta O. Lis, Iwona Maliszewska, Poziomy stężeń aerozoli pyłowych, bakteryjnych i grzybowych w mieszkaniach dzieci chorujących na astmę oskrzelową – wyniki badań pilotowych w Sosnowcu
 21. Jerzy Zbigniew Piotrowski, Propozycja korekty strumienia powietrza wentylacyjnego w obliczeniach wskaźnika E
 22. Mieczysław Porowski, Kryterium energetyczne wyboru układu klimatyzacyjnego dla pomieszczenia czystego
 23. Sławomir Pykacz, Przegląd metod określania intensywności wentylacji w budynkach mieszkalnych
 24. Wiesław Rudolf, Problemy z wentylacją w domach jednorodzinnych
 25. Jacek Samborski, Wentylacja higrosterowana a termomodernizacja budownictwa
 26. Jerzy Sowa, Audyt energetyczny budynku a system wentylacji
 27. Paweł Sowiński, Sterowanie wentylacją zgodne z zapotrzebowaniem - nowe trendy
 28. Elżbieta Śliwińska, Lech Śliwowski, Zdrowotne aspekty opalania drewnem
 29. Leszek Wolski, Sławomir Grabarczyk, Charakterystyka wybranych parametrów powietrza wewnętrznego a warunki komfortu pracy w nowoczesnym obiekcie szklarniowym
 30. Leszek Wolski, Jan Ircha, Mikroklimat przechowalni jabłek
 31. Leszek Wolski, Paweł Albert Jelec, Wstępna analiza wpływu dodatkowych zysków ciepła od ludzi na mikroklimat w budynkach sakralnych
 32. Bronisław Zyska, Mikrobiologia powietrza wewnętrznego budynków

 

[powrót do V konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.