V Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- tematy przewodnie
Problemy jakości powietrza u progu XXI wieku, Świat a Polska
Termomodernizacja a jakość powietrza w budynkach

15 - 16 listopada 1999 rok


[otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]

 

W dniach 15-16 listopada 1999 r. toczyły się w Warszawie obrady V Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". W konferencji uczestniczyło łącznie 135 osób, z czego 104 osoby w pierwszym dniu i 98 osób w drugim. Ze względu na rozległość tematyki związanej z jakością powietrza w pomieszczeniach, każdemu z dotychczasowych spotkań towarzyszyła myśl przewodnia, wokół której koncentrowała się dyskusja. W roku bieżącym, organizując po raz pierwszy konferencję dwudniową, wybrano dwa hasła: 

Oficjalnego otwarcia V Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Kindler. Następnie w krótkim wystąpieniu zgromadzonych powitał Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji dr inż. Marian Rubik. Zabierając głos w imieniu organizatorów prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak podsumowała dorobek dotychczasowych spotkań pod hasłem "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".

Organizacji konferencji towarzyszyła nadzieja, że debata w gronie przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych tymi problemami, przy udziale przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za formułowanie uregulowań prawnych w tym zakresie, może stać się istotnym źródłem pogłębienia potrzebnej wiedzy. Rolę moderatorów pełnili organizatorzy konferencji prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak i dr Jerzy Sowa. 

Interesującym uzupełnieniem dyskusji były prezentacje sposobów rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza.

Dorobek naukowy V Konferencji “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” zawiera publikacja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce ’99”.

 

[otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 11 grudnia, 2001.