VI Ogólnopolska Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- tematy przewodnie
Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych -
edukacja społeczeństwa dla dobrej jakości powietrza

15 - 16 listopada 2001 r. Warszawa


[powrót do VI konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[wystawcy], [zdjęcia]

Dorobek naukowy VI Konferencji podsumowują dwie publikacje


Książka podsumowująca dorobek VI konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce:

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '2001

Redaktorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa

ISBN: 83-901146-6-6, 360 stron.

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 2002

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez:
- Komitet Badań Naukowych,
- Departament Architektury i Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury,
- Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
- Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji

 

Spis referatów:

 1. Anna Charkowska, Charakterystyka biocydów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 2. Joanna Domagała - Kulawik, Fizjologia i zaburzenia czynności układu oddechowego u dzieci i młodzieży

 3. Aleksandra Dziewanowska - Pudliszak, Przemysław Gaca, Nowe meble a jakość powietrza pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

 4. Mariusz Filipowicz, Jacek Markiewicz, Maciej Surówka, Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkoli a wentylacja i zapewnienie komfortu cieplnego

 5. Maciej Gliński, Edukacja w zakresie zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach

 6. Katarzyna Gładyszewska, Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych

 7. Zygmunt Grabarczyk, Autonomiczne filtry elektrostatyczne do zastosowań w pomieszczeniach - ocena skuteczności i wymagania

 8. Jerzy Grzybowski, Informacja dla GINB z przeprowadzonej kontroli szkół na terenie m.st. Warszawy 

 9. Stanisław Gumuła, Małgorzata Piaskowska, Wybrane charakterystyki materiałów do filtracji powietrza

 10. Beata Gutarowska, Agnieszka Jakubowska, Ocena zanieczyszczeń pleśniami powietrza pomieszczeń na uczelni

 11. Beata Gutarowska, Przegląd metod oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza

 12. Beata Gutarowska, J. Żak, Ocena stopnia zanieczyszczenia grzybami powietrza w zakładzie farmaceutycznym mierzona zawartością ergosterolu

 13. Zbigniew Hałat, Alergeny orzechów arachidowych w powietrzu pomieszczeń

 14. Barbara Ignar - Golinowska, Placówki nauczania w świetle danych stacji sanitarno - epidemiologicznych

 15. Barbara Janińska, Diagnostyka stanu zapleśnienia budynków

 16. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, Jakość powietrza w budynkach szkolnych w Polsce - wymagania prawne oraz zakres odpowiedzialności za ich realizację

 17. Halina Koczyk, Bronisława Antoniewicz, Wzorcowe charakterystyki termiczne obiektów edukacyjnych o podwyższonej izolacyjności cieplnej przegród

 18. Anna Lis, Kształtowanie się warunków komfortu cieplnego i komfortu pracy osób w budynkach przedszkoli w aspekcie jakości środowiska wnętrz

 19. Piotr Lis, Infiltracja powietrza przez nieszczelności okien w salach lekcyjnych budynków szkół

 20. Jolanta Łubkowska, Jerzy Kowalewski, Zanieczyszczenia chemiczne powietrza w budynkach przeznaczonych dla dzieci, na tle ogólnego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego

 21. Maciej Mijakowski, Emisja wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych

 22. Janusz Mikołajewski, Jan Norwisz, Edukacja o jakości powietrza w hierarchii potrzeb społecznych w aspekcie modernizacji i termomodernizacji

 23. Tomasz Mróz, Modernizacja budynków edukacyjnych - ANNEX 36 Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) - Informacja o programie

 24. Jolanta Niedzielko, Wybrane problemy związane z mikroklimatem w budynkach edukacyjnych

 25. Grzegorz Oparczyk, Jan Konieczyński, Tlenek węgla w pomieszczeniach jako efekt eksploatacji kuchni gazowych

 26. Maria Pułtorak, Maria Jodkowska, Wisława Ostręga, Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania

 27. Jerzy Sowa, Jakość powietrza w pomieszczeniach - porównanie opinii polskich i amerykańskich projektantów systemów wentylacji

 28. Jerzy Sowa, Wentylacja klas szkolnych - efektywność stosowanych rozwiązań oraz możliwość poprawy skuteczności ich działania

 29. Jerzy Sowa, Wpływ badań nad jakością powietrza w pomieszczeniach na ewolucję poglądów dotyczących wymaganej intensywności wentylacji

 30. Helena Stobińska, Aleksandra Skrzycka, Mikroflora powietrza sal wykładowych i laboratoryjnych

 31. Michał Strzeszewski, Wpływ ogrzewania podłogowego na jakość powietrza wewnętrznego

 32. Justyna Syguła-Cholewińska, Czystość mikrobiologiczna powietrza w archiwum Akademii Ekonomicznej w Krakowie

 33. Agnieszka Wlazło, Józef S. Pastuszka, Jakość flory bakteryjnej w zdrowych mieszkaniach i w wybranych pomieszczeniach biurowych

 34. Leszek Wolski, Sławomir Grabarczyk, Skuteczność wentylacji naturalnej w szklarni z dodatkowymi osłonami

 35. Leszek Wolski, Arkadiusz Kamiński, Aneta Kowalkowska, Ocena stanu rzeczywistego powietrza wewnętrznego w sali spółdzielczego domu kultury - placówce edukacji pozaszkolnej


Materiały konferencyjne

Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych - Materiały konferencyjne

Praca Zbiorowa

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 2001

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Publikacja dofinansowana przez:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii

 

Spis referatów:

 1. Joanna Domagała - Kulawik, Fizjologia i zaburzenia czynności układu oddechowego u dzieci i młodzieży

 2. Aleksandra Dziewanowska - Pudliszak, Przemysław Gaca, Nowe meble a jakość powietrza pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

 3. Jerzy Grzybowski, Informacja dla GINB z przeprowadzonej kontroli szkół na terenie m.st. Warszawy 

 4. Beata Gutarowska, Agnieszka Jakubowska, Ocena zanieczyszczeń pleśniami powietrza pomieszczeń na uczelni

 5. Zbigniew Hałat, Alergeny orzechów arachidowych w powietrzu pomieszczeń

 6. Barbara Ignar - Golinowska, Placówki nauczania w świetle danych stacji sanitarno - epidemiologicznych

 7. Anna Lis, Jakość mikroklimatu w salach przedszkolnych a warunki komfortu cieplnego i potencjał psychofizyczny przebywających w nich osób

 8. Piotr Lis, Stan techniczny stolarki okiennej w budynkach szkół a wentylacja pomieszczeń

 9. Jolanta Łubkowska, Jerzy Kowalewski, Zanieczyszczenia chemiczne powietrza w budynkach przeznaczonych dla dzieci, na tle ogólnego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego

 10. Tomasz Mróz, Modernizacja budynków edukacyjnych - ANNEX 36 Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) - Informacja o programie

 11. Maria Pułtorak, Maria Jodkowska, Wisława Ostręga, Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania

 12. Jerzy Sowa, Wentylacja a jakość powietrza w budynkach szkolnych

 13. Helena Stobińska, Aleksandra Skrzycka, Mikroflora powietrza sal wykładowych i laboratoryjnych

 14. Justyna Syguła-Cholewińska, Czystość mikrobiologiczna powietrza w archiwum Akademii Ekonomicznej w Krakowie

 15. Leszek Wolski, Arkadiusz Kamiński, Aneta Kowalkowska, Ocena stanu rzeczywistego powietrza wewnętrznego w sali spółdzielczego domu kultury - placówce edukacji pozaszkolnej

 

 

[powrót do VI konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 11 grudnia, 2001.