VI Ogólnopolska Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- tematy przewodnie
Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych -
edukacja społeczeństwa dla dobrej jakości powietrza

15 - 16 listopada 2001 r. Warszawa


[otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[publikacje], [wystawcy], [zdjęcia]

 

W dniach 15-16 listopada 2001 r. toczyły się w Warszawie obrady VI Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Obrady, w których udział wzięło 157 osób, odbywały się w salach konferencyjnych Gmachu Starej Kotłowni na terenie Głównym Politechniki Warszawskiej. Było to kolejne spotkanie w cyklu konferencji zapoczątkowanych w roku 1991, których pomysłodawcami, autorami i animatorami są prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak i dr Jerzy Sowa z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W roku bieżącym zaproponowano uczestnikom konferencji odniesienie dyskusji do dwóch problemów: jakości powietrza w budynkach edukacyjnych oraz stanu edukacji społeczeństwa w zakresie związanym z jakością powietrza wewnątrz budynków. Obrady konferencji przebiegały w 6 sesjach, w czasie których zgodnie z utrwalonym już zwyczajem, rolę moderatorów pełnili organizatorzy konferencji prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak oraz dr Jerzy Sowa.

 

W czasie konferencji prezentowane były rozwiązania techniczne i wyroby firm: 

tradycyjnie wspierających organizację kolejnych spotkań.

Dorobek naukowy VI Konferencji “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” zawierają publikacje:

 

Sprawozdanie z konferencji zamieszczone na naszych stronach można również pobrać w postaci plików (tekst: format RTF, zdjęcia: format: TIF). Materiały te są dostępne po wypełnieniu formularza.

 

[otwarcie], [wprowadzenie], [program], [dzień pierwszy], [dzień drugi],
[publikacje], [wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 18 grudnia, 2001.