XVII konferencja

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce

Program XVII konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

Dzień I - czwartek, 23 listopada 2023r.

9.30 - 11.00

Sesja I - Problemy, idee, wyzwania

Powitanie uczestników
Jerzy Sowa, Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska

Otwarcie konferencji
Anna Bogdan, Politechnika Warszawska

Differences in toxicity of PM2.5 collected in private homes versus outdoors
Aneta Wierzbicka, Lund University

Legionellozowe zapalenie płuc
Joanna Domagała-Kulawik, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Intensywne aranżacje roślinne w pomieszczeniach - wyzwania, korzyści, konsekwencje
Halina Gackowskaa, Zuzanna Skrzyniarza,Jerzy Sowab, aFlorabo, bPolitechnika Warszawska

11.00 - 11.30

Przerwa, kawa i dyskusje kuluarowe

11.30 - 13.00

Sesja II - Identyfikacja zagrożeń w środowisku wnętrz

ASHRAE 241 nowy standard w celu ograniczania ryzyka infekcji
Paweł Wargocki, Technical University of Denmark

Cząstki ultradrobne: właściwości, znaczenie i wyzwania
Magdalena Reizer, Politechnika Warszawska

Detekcja sposobu użytkowania pomieszczeń czujnikowymi systemami pomiarowymi
Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Politechnika Wrocławska

Wpływ odorów na zdrowie – psychosomatyka, czy faktyczny wpływ?
Mirosław Szyłak-Szydłowski, Politechnika Warszawska

Innowacyjne filtry, media o wysokiej skuteczności inaktywacji bakterii i wirusów dla bezpieczeństwa oraz jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych
Dominika Łuczak, SFM Filtry

13.00 - 13.30

Przerwa, lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

13.30 - 15.00

Sesja III - Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza interakcja dom/praca

Jakość powietrza wewnętrznego i jakość snu – doświadczenia z badań w Polsce
Katarzyna Ratajczaka, Katarzyna Balcera, Natalia Tabakaa, Paweł Wargockib, aPolitechnika Poznańska,  bTechnical University of Denmark

Big data w zarządzaniu informacją o jakości powietrza wewnętrznego
Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska/Go4Energy

Pozazmysłowy wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego - radon
Joanna Kubiak, Małgorzata Basińska, Politechnika Poznańska

Warunki środowiskowe podczas pracy świadczonej z domu
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska

Dzień II - piątek, 24 listopada 2023r.

9.30 - 11.00

Sesja IV - Jakość powietrza w pomieszczeniach - aspekty mikrobiologiczne

Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH (K-HEALTHinAIR, EU Project). Jakość powietrza w szkołach, salach wykładowych i stołówkach: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Piotr KępaDominika Mucha, Anna Piórkowska, Mariusz Rogulski, Katarzyna Affek, Nina Doskocz,  Adam Muszyński, Monika Załęska-Radziwiłł, Artur Badyda, Politechnika Warszawska

Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH (K-HEALTHinAIR, EU Project). Jakość powietrza w szkołach, salach wykładowych i stołówkach: mikrobiom
Adam MuszyńskiKatarzyna Affek, Nina Doskocz, Piotr Kępa, Dominika Mucha, Anna Piórkowska, Mariusz Rogulski, Artur Badyda, Monika Załęska-Radziwiłł, Politechnika Warszawska

Występowanie bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wodnych
Ewa Miaśkiewicz-Pęska, Politechnika Warszawska

Występowanie drobnoustrojów w powietrzu szpitalnej instalacji wentylacji obsługiwanej przez centralę klimatyzacyjną z wymiennikiem obrotowym
Anna Charkowska, Adam Muszyński, Agnieszka Tabernacka, Politechnika Warszawska

Presja środowiskowa na mikrobiom płuc w stanach podwyższonej gotowości organizmu (alergia, zapalenie, nowotwór)
Bogumiła Szponar, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

11.00 - 11.30

Przerwa, kawa i dyskusje kuluarowe

11.30 - 13.00

Sesja V - Specyfika jakości powietrza wewnętrznego w różnych typach obiektów

Jakość powietrza w restauracjach typu fast-food
Monika Maciejewska, Andrzej Szczurek, Andi Azizah, Politechnika Wrocławska

Jakość powietrza wewnętrznego w wybranych przedszkolach oraz ośrodkach opieki nad osobami starszymi
Mariusz Marć, Natalia Jatkowska, Małgorzata Rutkowska, Bożena Zabiegała, Politechnika Gdańska

Ocena mikroklimatu w budynkach zabytkowych
Maciej Mijakowski, Anna Charkowska Politechnika Warszawska

Innowacyjne systemy wentylacji dla szkół i domów, opracowane w ramach Przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów”
Mariusz Skwarczyński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Alergeny kurzu domowego: pomiary, diagnostyka aspekty kliniczne i profilaktyczne
Barbara Majkowska-Wojciechowska, Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

13.00 - 13.30

Przerwa, lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

13.30 - 15.00

15.00 - 15.15

Podsumowanie konferencji