IV Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem “Zdrowy dom – zdrowe społeczeństwo

20 listopada 1997 r. Warszawa


[powrót do IV konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[wystawcy], [zdjęcia]

Dorobek naukowy IV Konferencji “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”
zawiera publikacja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce ’97”


Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce ’97

Edytorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa.

ISBN: 83-901146-3-1, 306 stron.

Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, 1998

Wydawca: Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa

Publikacja dotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Spis referatów:

 1. Lesław Brunarski, Promieniowanie jonizujące – zagrożenie użytkowników pomieszczeń.
 2. Anna Charkowska, Wybrane zagadnienia filtracji powietrza.
 3. Andrzej Dobrucki, Stolarka budowlana, a wymagania formalno-prawne.
 4. Stanisław Gumuła, Krystyna Prync-Skotniczny, Zbigniew Skotniczny, Destrukcyjny wpływ kuchenek gazowych na jakość powietrza wewnętrznego w budownictwie komunalnym.
 5. Dorota Jarosińska, Wybrane zagadnienia zdrowotnych następstw narażenia na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego.
 6. Wiesław Jędrychowski, Elżbieta Flak, Elżbieta Mróz, Reakcje układu oddechowego u dzieci alergicznych narażonych na zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania. Badania epidemiologiczne w Krakowie.
 7. Wiesław Jędrychowski, Elżbieta Flak, Jerome Wesolowski, Kai-Shen Liu, Poziom radonu w mieszkaniach budynków o starej i nowej zabudowie na terenie Krakowa.
 8. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, Ewolucja wymagań prawnych w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników pomieszczeń.
 9. Grzegorz Jurkiewicz, Wiesław Skorupski, Leszek Targowski, W sprawie normalizacji podstawowych składników powietrza pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 10. Irena Kosińska, Grzyby w powietrzu pomieszczeń a zagrożenie zdrowotne.
 11. Małgorzata Król, Marian B. Nantka, Obciążenie powietrza produktami spalania gazu w kuchniach mieszkań poddawanych modernizacji.
 12. Bolesław Krzysztofik, Marzena Drewin, Czystość mikrobiologiczna i mikroklimat wybranego pokoju mieszkalnego Domu Studenckiego w Warszawie.
 13. Bolesław Krzysztofik, Barbara Loga, Elżbieta Żak, Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkaniowych na rozwój chorób alergicznych.
 14. Bolesław Krzysztofik, Liliana Trzpil, Czystość mikrobiologiczna i mikroklimat wybranego mieszkania warszawskiego.
 15. Danuta Lis, Józef Pastuszka, Porównanie aerozolu grzybowego i bakteryjnego w mieszkaniach “zdrowych” i w mieszkaniach skarżonych grzybami pleśniowymi na Górnym Śląsku. Wyniki wstępne.
 16. Jolanta Łubkowska, Niektóre aspekty oceny wpływu materiałów budowlanych na zanieczyszczenie chemiczne powietrza w budynkach – na podstawie centralnej bazy danych “HIGMAT”.
 17. Jerzy Makowiecki, Przepływy laminarne w salach operacyjnych.
 18. Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa, Symulacja działania wentylacji naturalnej w budynku jednorodzinnym w cyklu rocznym.
 19. Marian B. Nantka, Małgorzata Król, Wentylacja, energia i warunki użytkowania budynków mieszkalnych.
 20. Aleksander Panek, Ocena jakości budynków w sensie ich przyjazności środowisku Green Building Challenge 98.
 21. Józef Pastuszka, Rafał L. Górny, Agnieszka Wlazło, Zapylenie powietrza pomieszczeń mieszkalnych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.
 22. Józef Pastuszka, Agata Kabała, Narażenie na aerozol włóknisty w mieszkaniach Sosnowca.
 23. Jerzy Z. Piotrowski, Zastosowanie metody znakowania dwutlenkiem węgla do określania wymiany powietrza.
 24. Jerzy A. Pogorzelski, Okna a zapewnienie wentylacji budynków.
 25. Jerzy Sowa, Możliwość poprawy jakości środowiska pomieszczeń biurowych poprzez wprowadzenie indywidualnie regulowanych systemów wentylacji i klimatyzacji.
 26. Jerzy Sowa, Wykorzystanie badań ankietowych w ocenie jakości środowiska w pomieszczeniach.
 27. Paweł Sowiński, Jakość powietrza wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej – potrzeba norm.
 28. Leszek Targowski Wiesław Skorupski Grzegorz Jurkiewicz, Działanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i stan powietrza wewnętrznego w nowych budynkach mieszkalnych wyposażonych w “szczelną” stolarkę okienną i dwufunkcyjne kotły gazowe.
 29. Wiesław Tęcza, Damian Brągiel, Czynniki determinujące poziom zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach.
 30. Marian Wąsacz, Problem czystości instalacji wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych
  .
 31. Leszek Wolski, Jan Ircha, Mikroklimat pomieszczeń inwentarskich.

 

[powrót do IV konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.