IV Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem “Zdrowy dom – zdrowe społeczeństwo

20 listopada 1997 r. Warszawa


[powrót do IV konferencji], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]

Wystąpienie dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej dr inż. Mariana Rubika podczas otwarcia konferencji


 

Serdecznie witam uczestników IV konferencji “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, której hasłem przewodnim jest “Zdrowy dom – zdrowe społeczeństwo”.

Trzy poprzednie konferencje, które cieszyły się stosunkowo dużym zainteresowaniem specjalistów z różnych dziedzin, potwierdziły przewidywania prekursorów problematyki jakości powietrza wewnętrznego w naszym kraju, tj. prof. dr hab. inż. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak i dr. inż. Jerzego Sowy, o celowości podjęcia tej tematyki.

Wielką ich zasługą, oprócz organizacji kolejnej, cyklicznej konferencji, jest to, że podejmując pracę organizacyjną w zakresie problemów jakości powietrza wewnętrznego, potrafili zmobilizować grono entuzjastów, którzy w różny sposób, w zależności od reprezentowanej dyscypliny naukowej lub specjalności zawodowej, propagują problematykę jakości powietrza wewnętrznego w szerokich kręgach społeczeństwa.

Owocem ożywionych i długich dyskusji prowadzonych w czasie poprzednich, trzech konferencji były wnioski o konieczności zainteresowania władz państwowych i samorządowych narastającym problemem pogarszania się jakości powietrza wewnętrznego, szczególnie w nowym tzw. energooszczędnym budownictwie.

Plonem tych konferencji są również obszerne publikacje naukowe, z których jednoznacznie wynika, że dotychczas nasze społeczeństwo nie jest dostatecznie informowane o zagrożeniach wynikających ze stosowania różnych nie zawsze sprawdzonych w praktyce, materiałów technologii i instalacji.

Oprócz materiałów pokonferencyjnych, przeznaczonych w zasadzie dla specjalistów, ukazały się liczne artykuły, nawet w prasie codziennej, których celem była popularyzacja problemów jakości powietrza wewnętrznego w społeczeństwie i ukazanie zagrożeń, na które narażeni są użytkownicy pomieszczeń.

Jest oczywiste, że jakość powietrza wewnętrznego jest superpozycją wielu czynników, przy czym do najważniejszych należą:

Sądzę, że problemy te będą dyskutowane również podczas tej konferencji. Cieszy fakt, że problematykę tę zaczął również dostrzegać Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o czym świadczyć może obecność pana Ministra Andrzeja Dobruckiego na naszym spotkaniu. Życzę udanych obrad i mam nadzieję, że jakość powietrza wewnętrznego w sali obrad sprzyjać będzie owocnej dyskusji. Kończąc to wystąpienie, pragnę jeszcze raz, w imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska oraz dyrekcji Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji serdecznie podziękować głównym organizatorom konferencji, tj. p. prof. Teresie Jędrzejewskiej-Ścibak oraz dr. Jerzemu Sowie za trud i wysiłek włożony w jej organizację.

Marian Rubik

 

[powrót do IV konferencji], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.