IV Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem “Zdrowy dom – zdrowe społeczeństwo

20 listopada 1997 r. Warszawa


[powrót do VI konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]

Program


 

  9.30 - 10.00 Otwarcie Konferencji

10.00 - 11.30 Sesja I - Współczesne tendencje w budownictwie a jakość powietrza wnętrz

11.30 - 12.00 Przerwa na kawę - Wystawa

12.00 - 13.30 Sesja II - Skutki zdrowotne lekceważenia zagrożeń ze strony zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach

13.30 - 14.30 Przerwa na lunch - Wystawa

14.30 - 16.00 Sesja III - Wieloaspektowa ocena jakości środowiska wewnętrznego - teoria a praktyka

16.00              Dyskusja ogólna 

                       Zakończenie konferencji

 

 

[powrót do VI konferencji], [otwarcie], [wprowadzenie], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.