IV Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem “Zdrowy dom – zdrowe społeczeństwo

20 listopada 1997 r. Warszawa


[otwarcie], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]

 

IV konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, obradująca pod hasłem “Zdrowy dom - zdrowe społeczeństwo”, odbyła się w dniu 20 listopada 1997 roku w Warszawie w gmachu Inżynierii Środowiska PW. Oficjalnego otwarcia IV konferencji dokonał dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej dr inż. Marian Rubik. W krótkim wystąpieniu podkreślił rosnącą wagę problemu jakości powietrza oraz rolę wentylacji w kształtowaniu jej pożądanego poziomu. Następnie prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak przypomniała cele i dorobek poprzednich konferencji. Przedstawiła również główne zadania jakie postawili przed sobą organizatorzy w tej edycji konferencji (wprowadzenie). Program spotkania oraz szereg informacji organizacyjnych przedstawił dr Jerzy Sowa.

Następnie krótkie przesłanie do uczestników konferencji oraz poparcie dla idei organizowania konferencji skierował Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, minister Andrzej Dobrucki. Złożoną  deklarację o bardzo poważnym zainteresowaniu problemami jakości powietrza przez GUNB - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przyjęto z dużym zadowoleniem.

Obrady merytoryczne przebiegały w 3 sesjach tematycznych (sesja I, sesja II, sesja III), w czasie których rolę moderatorów pełnili organizatorzy konferencji prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak oraz dr inż. Jerzy Sowa. W trakcie przerw w obradach uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą funkcjonujących na rynku polskim firm związanych swoją działalnością z jakością powietrza.

Dorobek naukowy IV Konferencji “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” zawiera publikacja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce ’97”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[otwarcie], [wprowadzenie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.